TOY-face to face workshop #1 (in Dutch language)
Event date: 
Thursday, October 17, 2019 - 19:00
Event end date: 
Thursday, October 17, 2019 - 21:30
Location: 
Leiden, the Netherlands
Registration before: 
Monday, September 30, 2019 - 11:15
Organised by: 
International Child Development Initiatives - ICDI
Price: 
€ 150 (for two workshops)

Het TOY-team heeft een droom: ‘In 2021 meer dan 10% van de kindercentra en basisscholen (4-8 jaar), instellingen voor ouderen (65+) en welzijn organisaties zijn actief met intergenerationeel leren’ Sinds 2012 heeft ICDI Together Old & Young opgestart, een beweging die intergenerationeel leren (IGL) stimuleert, verrijkt, promoot en toepast. Sindsdien heeft het TOY-team kunnen aantonen dat samen leren een positieve impact heeft op zowel jonge kinderen als senioren, en ook op de samenleving als geheel. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: vergroot wederzijds begrip en persoonlijk welbevinden, verminderd gevoel van eenzaamheid en een groter gevoel van verbondenheid. Op kinderen heeft de rust en het geduld van senioren een positieve impact op hun zelfvertrouwen en lerend vermogen.

Workshop 1. Het programma van 17 Oktober 2019 is gericht naar:
- het versterken van contacten tussen deelnemers die meedoen aan de TOY-online cursus, het bevorderen van uitwisseling van IGL-praktijkervaringen;
- de link leggen tussen de wensen en dromen van de deelnemers (en die van hun organisaties) ten aanzien van IGL, én de TOY-visie, TOY-doelen en de cursusdoelstellingen;
- de verkenning van het TOY-cursusleerplatform.

Voor meer informatie: Ana del Barrio Saiz (TOY trainer in NL), www.anadelbarrio.nl, mail@anadelbarrio.nl; tel. 071.5764091, 06.18766177

Meer informatie ook hier