TOY-face to face workshop #2 (in Dutch language)
Event date: 
Thursday, November 14, 2019 - 09:30
Event end date: 
Thursday, November 14, 2019 - 12:30
Location: 
Leiden, the Netherlands
Registration before: 
Monday, September 30, 2019 - 09:00
Organised by: 
International Child Development Initiatives - ICDI
Price: 
€ 150 (for two workshops)

Het TOY-team heeft een droom: ‘In 2021 meer dan 10% van de kindercentra en basisscholen (4-8 jaar), instellingen voor ouderen (65+) en welzijn organisaties zijn actief met intergenerationeel leren’ Sinds 2012 heeft ICDI Together Old & Young opgestart, een beweging die intergenerationeel leren (IGL) stimuleert, verrijkt, promoot en toepast. Sindsdien heeft het TOY-team kunnen aantonen dat samen leren een positieve impact heeft op zowel jonge kinderen als senioren, en ook op de samenleving als geheel. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: vergroot wederzijds begrip en persoonlijk welbevinden, verminderd gevoel van eenzaamheid en een groter gevoel van verbondenheid. Op kinderen heeft de rust en het geduld van senioren een positieve impact op hun zelfvertrouwen en lerend vermogen.

Workshop 2. Het programma van 14 November 2019 focust op:
- terugblik op ervaringen n.a.v. de TOY-online cursus en uitwisseling van nieuwe IGL-inzichten;
- zelfevaluatie van IGL-vaardigheden en competenties, en signalering van mogelijke ontwikkelgebieden in het belang van kinderen en ouderen;
- maken van een plan van aanpak voor een nieuwe IGL-initiatief.

Voor meer informatie: Ana del Barrio Saiz (TOY trainer in NL), www.anadelbarrio.nl, mail@anadelbarrio.nl; tel. 071.5764091, 06.18766177

Meer informatie ook hier